Phone

06-40143722

Email

info@naturalwaves.nl

Opening Hours

Ma - Vr: 9:30 - 17u

Check je verzekeraar

Hier een overzicht van vergoedingen en voorwaarden van zorgverzekeraars die hypnobirthing cursussen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering, vaak onder de noemer van zwangerschapscursussen en bevallingscursussen. Dit overzicht heb ik samengesteld op basis van eigen onderzoek, vraag voor de zekerheid altijd even na bij je zorgverzekeraar of deze gegevens kloppen. Ook als je zorgverzekering er niet bijstaat of je twijfelt, is het altijd de moeite waard om na te vragen of er vergoedingen zijn voor cursussen met betrekking tot zwangerschap en preventie.

Info voor de verzekeraars: De Natural Waves Hypnobirthing Pro zwangerschapscursus is een cursus ter voorbereiding op de bevalling, wordt gegeven door een erkende BATC-therapeut met vergoedingen van zorgverzekeraars, heeft een AGB-zorgverlenerscode (90102956) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ( nr. 30266389). Bovendien ben ik geaccrediteerd KG Hypnobirthing Leraar en lid van de Beroepscoöperatie voor Childbirth Educators (BCE).

Het kan voorkomen dat je zorgverzekeraar aangeeft dat een cursus bij Natural Waves niet vergoed wordt, terwijl dit toch zo is. Stuur dan een mail naar mail info@naturalwaves.nl.

A.S.R.

De aanbieder van de zwangerschapscursus (w.o. zwangerschapsgym en zwangerschapsyoga) moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor het beroeps-/bedrijfsmatig aanbieden en geven van deze cursussen. Ze mogen ook gegeven worden door een zorgaanbieder die statuten heeft en gebruik maakt van een internetsite waaruit blijkt dat de cursussen zich richten op aanstaande ouders als voorbereiding op de bevalling. Cursussen na de bevalling worden niet vergoed.

Extra100%, max. € 500,- p.jr.
Uitgebreid100%        

CZ

CZ U kiest zelf een zwangerschapscursus. De verloskundige kan u helpen met uw keuze. De zorgverlener moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel voor het aanbieden en geven van bevallingscursussen. En een website hebben waarop de cursus wordt vermeld.  

Basis100%, max. € 100,- p.jr.
Gezinnen100%, max. € 200,- p.jr.
Plus100%, max. € 100,- p.jr.
Top100%, max. € 200,- p.jr.

De Friesland Verzekeringen

De Friesland Zwangerschapscursus voor de zwangere verzekerde, gericht op voorbereiding op de bevalling, begeleiding bij de bevalling en het fysieke herstel tot maximaal zes maanden na de bevalling, door GGD, (cursusbureau van een) thuiszorgorganisatie, instelling voor kraamzorg, verloskundige of verloskundigenpraktijk of Baby & Co (babyenco.nl). De cursus mag ook geheel of gedeeltelijk online plaatsvinden. Zwangerschapscursus Samen Bevallen voor de zwangere verzekerde, door een cursusleidster opgeleid door de Vereniging Samen Bevallen. Zwangerschapscursus ZwangerTotaal preventief voor de zwangere verzekerde en Totaal Vitaal van ZwangerTotaal voor de recentelijk bevallen verzekerde (zwangertotaal.nl). Zwangerschapscursus YVLO-ZwangerFit® voor de zwangere verzekerde, door een ZwangerFit trainer/coach geregistreerd op de website www.yvlo.nl/zwangerfitdocenten. Cursussen gericht op het omgaan met spanningen/stress, door GGD of (cursusbureau van een) thuiszorgorganisatie.

AV Extra100%, max. € 125,- p.jr.
AV Optimaal100%, max. € 150,- p.jr.
AV Standaard100%, max. € 100,- p.jr.  

Menzis

Thuis- en kraamzorgorganisaties (zoek op kraamcentra), Verloskundige praktijken, fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die zijn aangesloten bij ZwangerFit©Yogadocent die is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN)Cursusleider die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing®Cursusleider die is aangesloten bij NVHBC of bij de vereniging Samen BevallenCursusleiders, Mom in Balance (we vergoeden de Zwanger Workout, en dus niet de andere varianten Back in shape/Mpower). U krijgt dan een eenmalige vergoeding voor abonnement Slimmer Zwanger (twv € 29,95)

ExtraVerzorgd 2100%, max. € 50,- p.jr.
ExtraVerzorgd 3100%, max. € 100,- p.jr.

Nationale Nederlanden

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door een zorgverlener of organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen.  

Compleet100%, max. € 200,- per zwangerschap
Extra100%, max. € 200,- per zwangerschap
Start100%, max. € 200,- per zwangerschap

OHRA

De bevallingscursus wordt gegeven door een zorgverlener die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor het beroepsmatig respectievelijk bedrijfsmatig aanbieden en geven van bevallingsscursussen. De zorgverlener heeft statuten en maakt gebruik van een website waaruit blijkt dat de aangeboden cursussen zich richten op de voorbereiding van de bevalling.

Uitgebreid100%, max. € 200,- p. jr.

ProLife

  • Een cursus die u tijdens de zwangerschap voorbereidt op de bevalling.

Vergoeding als u de cursus volgt bij

  • een thuis- of kraamzorginstelling
  • een verloskundigenpraktijk of gezondheidscentrum
  • een gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de vereniging Samen Bevallen
  • een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck
  • een zorgverlener aangesloten bij ZwangerFit
  • een zorgverlener gekwalificeerd in psychoprofylaxe (angst voor de bevalling)
  • Mom in Balance
Extra Largepolis100%, max. € 75,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig); vruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
Largepolis100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig); vruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
Mediumpolis100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig); vruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)
Smallpolisvruchtbaarheidsmethoden: 100%, max. € 300,- (eenmalig)

Salland

Cursussen voor zwangerschap en bevalling, en moederbegeleiding zijn: zwangerschapsgymnastiek; zwangerschapsyoga; het Moeder Fit programma; zwangerschapsmassage; een doula (zwangerschaps- en bevallingscoach).    

Plus100%, max. € 100,- p. zwangerschap
Top100%, max. € 100,- p. zwangerschap

Zilveren Kruis

U krijgt alleen een vergoeding als u de cursus volgt bij: een thuis- of kraamzorginstelling, een verloskundigenpraktijk of gezondheidscentrum, een gekwalificeerde zorgverlener die is aangesloten bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de vereniging Samen Bevallen, een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieckeen, zorgverlener gekwalificeerd in hypnobirthing, een zorgverlener aangesloten bij ZwangerFit, een zorgverlener gekwalificeerd in psychoprofylaxe (angst voor de bevalling) Mom in Balance

Aanvullend 2 sterren100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
Aanvullend 3 sterren100%, max. € 50,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)
Aanvullend 4 sterren100%, max. € 75,- p. zwangerschap; Slimmer Zwanger: 1 abonnement (eenmalig)

Zorg en Zekerheid

Wat valt onder de vergoeding zwangerschapscursus? Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen is er vergoeding voor: een zwangerschapscursus zwangerschapsyoga zwangerschapszwemmen De cursus, yoga of het zwemmen is als voorbereiding op de bevalling of om te herstellen tot maximaal 6 maanden na de bevalling. U heeft geen verwijzing nodig  

AV Basis100%, max. € 100,- p.jr.
AV Basis (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Basis (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV GeZZin100%, max. € 100,- p.jr.
AV GeZZin (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV GeZZin (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Standaard (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Standaard (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Standaard100%, max. € 100,- p.jr.
AV Top (HBO/WO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Top (MBO (studenten))100%, max. € 100,- p.jr.
AV Top100%, max. € 100,- p.jr.  

Zorg Direct

Cursussen voor zwangerschap, bevalling en moederbegeleiding die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: zwangerschapsgymnastiek; zwangerschapsyoga; zwangerschapsmassage; het Moeder Fit programma; een doula (zwangerschaps- en bevallingscoach).

Plus100%, max. € 100,- p. zwangerschap
Top100%, max. € 100,- p. zwangerschap

Zorgverzekering UMC

Thuiszorgorganisatie, Kraamzorgorganisatie, Verloskundige of verloskundige praktijk Yogadocent, aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck, aangesloten bij ZwangerFit® Haptonoom, aangesloten bij de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB) Cursusleider, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor HypnoBirthing® Cursusleiders (NVHBC) Cursusleider, aangesloten bij de vereniging Samen Bevallen  

UMC Extra Zorg 1100%, max. € 100,- p.jr.
UMC Extra Zorg 2100%, max. € 100,- p.jr.
UMC Extra Zorg 3100%, max. € 100,- p.jr.

Geraadpleegde sites: consumentenbond.nl, prettigbevallen.nl, independer.nl, sites van de zorgverzekeraars